James Bay

Paris Fashion AW19

Photographer: Leon Steinwayz